Tính năng
Internet leased line kết nối trực tiếp bằng cáp quang từ site khách hàng đến POP của LCS
Internet leased line kết nối thông qua mạng Metronet, nhanh chóng, dễ dàng triển khai dịch vụ Internet trên nền tảng Metronet hiện hữu
Kết nối với chúng tôi
Vui lòng dụng tính năng live chat để trò chuyện cùng nhân viên hỗ trợ trực tuyến, để lại lời nhắn hoặc gọi đến số hotline nếu cần hỗ trợ nhanh. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian ngắn nhất.